Определение №894 от 19.12.2014 по ч.пр. дело №6046/6046 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Определение на Върховен касационен съд 3 г.о 2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 894

София, 19.12.2014 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД ,гражданска колегия , трето отделение , в закрито заседание на тринадесети ноември през две хиляди и четиринадесета година в състав:
Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове: ЕМИЛ ТОМОВ
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ
като изслуша докладваното от съдията Е. Томов ч.гр. д. № 6046 по описа за 2014год., взе предвид следното:
Производството е по чл. 274 ал.2 от ГПК, образувано по частна жалба на Н. Й. К. срещу разпореждане №7885 от 12.09. 2014г на Варненски окръжен съд , върнал частна жалба срещу определение №2260 от 01.08.2014г по ч.гр.д.№ 1600 от 2014г на същия съд, тъй като обжалваният акт не подлежи на обжалване
Частната жалбоподателка оспорва този извод , и поддържат оплакване за незаконосъобразност на разпореждането.
Частната жалба е допустима и постъпила в срок , по същество е основателна .
Въззивният съд не е мотивирал разпореждането си , защо счита , че въззивно определение № 2260 от 01.08.2014г по ч.гр.д.№ 1600 от 2014г на В., с което е разгледана частна жалба срещу решение в частта му за разноските , не подлежи на касационно обжалване и „не попада в хипотезите ,посочени в чл.274 ГПК”. Върховен касационин съд ,ІІІ г.о също като жалбоподателката не съзира процесуална пречка пред допустимостта на частната касационна жалба,за която въззивният съд следва да следи , както и наличие на основание за нейното връщане .
По изложените съображения Върховният касационен съд , сътав на ІІІ г.о,
О П Р Е Д Е Л И:

Отменява разпореждане №7885 от 12.09. 2014г на Варненски окръжен съд с което е върната частна жалба на Н. Й. К. срещу определение №2260 от 01.08.2014г по ч.гр.д.№ 1600 от 2014г на В.
Връща делото на Варненски окръжен съд за по-нататъшни процесуални действия по постъпилата касационната жалба .

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар