Определение №91 от 42850 по търг. дело №137/137 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 91
[населено място], 25.04.2017г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти април през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

като изслуша докладваното от съдия Генковска т.д. № 137 по описа за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.247, ал.1 ГПК.
Видно от постановеното по делото определение № 189/28.03.2017г. съставът на ВКС в мотивите на коментирания съдебен акт е приел, че е сезиран с касационна жалба от [фирма] против решение № 1782/19.08.2016г. по т.д. № 272/2016г. на САС, ТО, 9-ти състав, с което е потвърдено решение № 7540/05.11.2015г. по гр.д. № 17615/2011г. на СГС, I-18 с., както и че не са налице основания за допускане на касационно обжалване на атакуваното въззивно решение. В диспозитива на определението по чл.288 ГПК е посочено, че не се допуска касационно обжалване на въззивно решение № 7540/05.11.2015г. по гр.д. № 17615/2011г. на СГС, I-18 [населено място] е допусната в диспозитива на определението на касационната инстанция очевидна фактическа грешка по отношение индивидуализиращите белези на въззивното решение.
Водим от горното, ВКС

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в диспозитива на определение № 189/28.03.2017г. по т.д. № 137/2017г. на ВКС, I т.о. като вместо израза : “ № 7540/05.11.2015г. по гр.д. № 17615/2011г. на Софийски градски съд, I-18 състав“ ДА СЕ ЧЕТЕ : „№1782/19.08.2016г. по т.д. № 272/2016г. на САС, ТО, 9-ти състав“.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.