Определение №913 от 42713 по ч.пр. дело №4235/4235 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 913

София, 09.12.2016 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ЧЕТВЪРТО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито съдебно заседание на седемнадесети ноември две хиляди и шестнадесета година в състав:
Председател: СВЕТЛА ЦАЧЕВА
Членове: АЛБЕНА БОНЕВА БОЯН ЦОНЕВ

изслуша докладваното от съдията Цачева гр. д. № 2956 по описа за 2016 год., и за да се произнесе взе предвид следното:
Производство по чл. 288 ГПК.
С решение № 45 от 01.03.2016 г. по гр.д. № 59/2015 г. на Великотърновски апелативен съд е уважен иск с правно основание чл. 49 ЗЗД, предявен от С. О. С. от [населено място], Л. област против МБАЛ [фирма], [населено място] за сумата 26000 лева, съставляващи неимуществени вреди, причинени поради усложнения на здравословното и състояние. В решението е прието за установено, че на 15.03.2013 г. ищцата е постъпила в ответното болнично заведение поради настъпили силни болки по време на бременността и. Поставена и е била система за предизвикване на контракции и раждане и на 16.03.2013 г. ищцата е родила здраво дете. След раждането болките в корема продължили, а на петия ден от приемането и поради оплаквания за коликообразни болки, стомашно разстройство и температура 37,4 градуса, ищцата е била консултирана с лекар инфекционист и след назначената и проведена терапия и отзвучаване на оплакванията е била изписана на 23.03.2013 г. в добро общо състояние. След изписването и от болницата, ищцата се е обаждала по телефона на д-р И. П., ординатор в А. при МБАЛ, [населено място] с оплаквания за непостоянни болки в корема, локализирани ниско вляво. След второто обаждане е бил извършен преглед в болницата с палпация и ултразвук и предписана терапия с антибиотик. На 05.04.2013 г., поради силни болки в коремната област и общо влошаване на здравословното и състояние, ищцата е била отведена от съпруга си в С. „Майчин дом”, [населено място], където е била приета и оперирана по спешност. При отварянето на коремната и кухина е било установено, че е развила перитонит, възпалението е обхванало целият корем, а матката и е била обхваната от некроза. Извършената операция е била животоспасяваща с отстраняване на гнойните огнища и матката. Прието е, че перитонитът се е развил в периода от раждането на 15.03.2013 г. до операцията на 05.04.2013 г., причина за което е непроведеното адекватно лечение на ищцата по време на престоя и в родилното отделение – не е била диагностицирана причината за болките в корема, въпреки влошеното и здравословно състояние, а процеса на развитие на перитонита е бил потиснат чрез проведеното антибиотично лечение. Тези изводи на съда са формирани след съвкупна преценка на допуснатите по делото съдебно-медицински експертизи, съгласно които екипът на ответното болнично заведение е действал по правилата на добрата медицинска практика, оказвайки необходимата медицинска помощ с оглед здравословното състояние на пациента към момента на престоя му в болницата и последващия преглед и показанията на разпитаните по делото свидетели, участвали в оказването на медицинска помощ на ищцата в [населено място] и [населено място]. Въз основа на доказателствата за претърпени от ищцата болки и страдания, вкл. и във връзка с отстраняването на детеродните и органи и лишаването и от възможност да има други деца, съдът е определил обезщетение за неимуществени вреди в размер на 26000 лева, които е присъдил на основание чл. 49 ЗЗД.
Касационна жалба против решението на Великотърновски апелативен съд е постъпила от МБАЛ „Проф. д-р П. С.”, [населено място]. Поддържа се, че касационно обжалване следва да бъде допуснато на основание чл. 280, ал.1, т.3 ГПК по обуславящия изхода на делото процесуалноправен въпрос по чл. 235, ал.2 ГПК вр. с чл. 45 ЗЗД (след уточнението му в съответствие с т.1 от ТР № 1 от 19.02.2010 г. ОСГТК ВКС): следва ли съдът да обоснове изводите си за причинна връзка между настъпила вреда и противоправно поведение на дееца въз основа на факти, доказани по безсъмнен начин и в частност следва ли при вреда, настъпила при и по повод оказана здравна помощ от медицинско заведение да се посочи в какво се изразява нарушението утвърдените медицински стандарти и правилата за добрите медицински практики, явяващ се от значение за точното приложение на закона и развитието на правото.
Ответникът по касационната жалба С. О. С. счита, че не са налице предпоставки за допускане на касационно обжалване на въззивното решение.
Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение намира, че повдигнатият в касационната жалба въпрос е обуславящ изхода на делото и е от значение за точното приложение на чл. 235, ал.2 ГПК вр. с чл. 12 ГПК вр. с чл. 45 ЗЗД, поради което въззивното решение следва да бъде допуснато до касационно обжалване на основание чл. 280, ал.1, т. 3 ГПК, воден от което

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на решение № 45 от 01.03.2016 г. по гр.д. № 59/2015 г. на Великотърновски апелативен съд.
УКАЗВА на жалбоподателя МБАЛ „Проф. д-р П. С.”, [населено място] в седмичен срок от съобщението да представи доказателства за внесена държавна такса по касационната жалба в размер на 520 лева, както и че при неизпълнение на указанията в срок касационната жалба ще бъде върната на основание чл. 286, ал.1, т.2 ГПК вр. с чл. 284, ал.3, т.4 ГПК.
При своевременно изпълнение на указанията за внасяне на държавна такса, делото да се докладва за насрочване на Председателя на Четвърто гражданско отделение на Върховния касационен съд.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар