fbpx

Разпореждане №207 от 43774 по търг. дело №/ на отделение, Търговска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№. 207

София, 05.11.2019 г.

ВАНЯ АЛЕКСИЕВА – Председател на второ отделение при Търговска колегия на Върховния касационен съд на Република България, след проверка на преписка с вх. № 10031/31.10.2019 г., констатира следното:
Преписката е образувана по повод постъпила частна жалба, подадена от адв. М. П. В. – синдик на „Ийст Саут“ ЕООД /в несъстоятелнсот/, София, с вх. № 18389/15.10.2019 г. по вх. рег. на Апелативен съд София, с/у Разпореждане от 13.09.2019 г. по ч.гр.д. № 1533/2019 г. на Апелативен съд София.
При проверка редовността на постъпилата жалба се констатира, че обжалваният съдебен акт е връчен на страната на 04.10.2019 г., поради което срокът за обжалването му изтича на 11.10.2019 г. Частната жалба е постъпила в администриращия съд на 15.10.2019 г., т.е. след изтичането на горепосочения срок. Това налага преписката да бъде върната за представяне на доказателства, удостоверяващи, че частната жалба е подадена в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК.

По горните съображения, председателят на ІІ т.о. на ВКС
р а з п о р е д и :

ВРЪЩА преписка с вх. № 10031/31.10.2019 г. на Апелативен съд София за отстраняване на допуснатата нередовност с оглед дадените указания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Оценете статията

Определение №113 от 1.3.2019 по ч.пр. дело №378/378 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 113гр. София, 01.03. 2019 г. Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на двадесет и осми февруари две хиляди и деветнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВАЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВАЛЮДМИЛА ЦОЛОВА изслуша докладваното от съдия Чаначева ч.т.д. №

Прочети »

Решение №183 от 19.6.2014 по нак. дело №565/565 на 3-то нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

Р Е Ш Е Н И Е № 183С., 19 юни 2014 година Върховният касационен съд на Република България, трето наказателно отделение, в съдебно заседание на двадесет и втори април две хиляди и четиринадесета година, в състав:ПРЕДСЕДАТЕЛ: САША РАДАНОВАЧЛЕНОВЕ: КРАСИМИР ХАРАЛАМПИЕВЦВЕТИНКА ПАШКУНОВАпри участието на секретаря Илияна Петковаи в присъствието на прокурора Антони Лаковизслуша докладваното от

Прочети »

Определение №126 от 11.2.2011 по ч.пр. дело №4131/4131 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 126 София, 11.02.2011 година Върховният касационен съд на Р. Б., първо гражданско отделение, в закрито заседание на 09 февруари две хиляди и единадесета година, в състав:ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАНИН СИЛДАРЕВАЧЛЕНОВЕ: ДИЯНА ЦЕНЕВАБОНКА ДЕЧЕВА изслуша докладваното от съдията БОНКА ДЕЧЕВАгр.дело № 931 /2010 годинаПроизводство по чл.

Прочети »

Определение №477 от 40815 по ч.пр. дело №417/417 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 477 С. 29.09.2011 година В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 27 септември две хиляди и единадесета година в състав:Председател: Ценка ГеоргиеваЧленове: М. И.И. П. като изслуша докладваното от съдията Ц. Г.

Прочети »

Определение №81 от 22.1.2016 по гр. дело №6148/6148 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1 5О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 81 гр.София, 22.01.2016г. в и м е т о н а н а р о д а Върховен касационен съд на РБ, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на деветнадесети януари, две хиляди и шестнадесета година в състав: Председател: ВЕСКА РАЙЧЕВАЧленове: СВЕТЛА

Прочети »

Определение №422 от 4.12.2018 по ч.пр. дело №2227/2227 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 422 гр. София, 04.12.2018 г. Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, трето отделение в закрито заседание на двадесет и девети ноември две хиляди и осемнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИМЕОН ЧАНАЧЕВЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВФИЛИП ВЛАДИМИРОВ изслуша докладваното от председателя СИМЕОН ЧАНАЧЕВ

Прочети »
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top