Разпореждане № от 40722 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 28. 06. 2011 година

Гроздан Илиев – зам. председател на Върховен касационен съд, като разгледах молбата на адв. Г. С. защитник на М. И. М. с вх. № 9868/2011г. за възобновяване на н.о.х.д. № 512/2000 г. по описа на Районен съд – Стара Загора.

Установих:

Възобновяване на наказатеното дело по искане на задочно осъден съгласно разпоредбата на чл. 423, ал. 1 НПК предвижда, същият задължително да присъства в съдебно заседание пред ВКС с оглед уважаване на искането. Неявяването на осъденото лице без уважителни причини пред ВКС видно от протокол от 03.06.2011г. е довело до прекратяване на н.д. № 1655/2011 г. на ВКС, съгласно разпоредбата на чл. 423, ал. 3 НПК.
Поради горе изложеното и поради това, че осъдения не е открит на посоченият адрес:

Разпореждам :

Отказвам образуване на производство за възобновяване пред ВКС на н.о.х.д. № 512/2000 г. по описа на Районен съд – Стара Загора.

Делото ведно с молбата да се върне на Районен съд – Стара Загора.
Да се уведоми адв. Г. С. С..

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:

м.л. /Гроздан Илиев/

Разпореждане №83 от 18.4.2019 по ч.пр. дело №/ на отделение, Търговска колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ№ 83София, 18.04.2019 г.ВАНЯ АЛЕКСИЕВА – Председател на Второ отделение при Търговска колегия на Върховния касационен съд на Република България, констатира следното:Преписка с вх. на

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
efeee vegalis