Разпореждане № от 40784 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ
София, 29. 08. 2011 година

Гроздан Илиев – зам. председател на Върховен касационен съд, като разгледах молбата подадена от адв. С. Д. С. с вх. № 11269/2011г. по повод указание относно възобновяване на производството по наказателно дело № 60/2011 г. по описа на Окръжен съд – гр.Разград,

установих:

Указанието за представяне на пълномощно относно искането за възобновяване на посоченото по – горе дело по глава тридесет и трета от НПК не е изпълнено в указаният срок.
Искането е подадено от лице неупълномощено по надлежния ред за настоящата инстанция и с липса на представителна власт за сезиране на ВКС по приключили производства с влязъл в сила съдебен акт, поради което:

РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване пред Върховен касационен съд на производство за възобновяване по н.о.х.д. № 60/2011 г. по описа на Окръжен съд – гр.Разград.
Делото ведно с молбата да се върне на Разградски окръжен съд.
Да се уведомят Е. А. С. и адв. С. Д. С..

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:

/Гроздан Илиев/

м.л.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *