Разпореждане № от 40906 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РБ
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ
гр. София, бул.“Витоша“ № 2, Съдебна палата, тел./факс 987-60-24

Вх. № 18207/2011 г.
гр. София, 29.12.2011 г.

ДО
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

Приложено, връщаме Ви искане от Софийска градска прокуратура, ведно с нчхд № 3856/2007 година на Софийски районен съд и внчхд № 2104/2008 година на Софийски градски съд за комплектоване с нахд № 7884/2008 година по описа на съда Ви.

ЗАМ. НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВКС:
/Гр. Илиев/

СЕКРЕТАР:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.