Разпореждане № от 40952 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ

Вх.№ 2088/2012г.
гр. София, 13.02.2012г.

ДО ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА

Приложено, изпращаме ви по компетентност на разпореждане нохд № 4143/2009г. / преобразувано в нохд № 1834/2011г./ по описа на Плевенския районен съд, ведно с молбата на Е. А. Н., И. И. Н. и К. М. И., чрез адв.Д. М..

Приложения: нохд № 1834/2011г. на Районен съд – Плевен, нд № 2158/2011г. на ВКС, ІІІ н.о., внохд № 341/2011г. на Окръжен съд – Плевен, нохд № 4143/2009г. на Районен съд – Плевен, сл.д. № 14/2009

И.Д. ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:
/Ел. Карагьозова/

Решение №117 от по гр. дело №1504/1504 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

            О         П        Р         Е          Д          Е        Л        Е        Н       И         Е                                                                  №  117                                                         ГР. София,  28.01.2010 г.                          Върховният касационен съд на Република

Прочети »

Разпореждане № от 41389 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ гр. София, 25.04.2013 година Елияна Карагьозова, председател на трето наказателно отделение на Върховния касационен съд, като проверих искането за възобновяване на осъдения И. А.

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed