Разпореждане № от 41128 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 07.08.2012 година

Павлина Панова – за председател на трето наказателно отделение във Върховния касационен съд, като разгледах жалбата на М. И. К., с вх. № 10925 от 31.07.2012г., срещу Решение № 108 от 19.06.2012 г. по в.н.о.х.д. № 80/2012 г. по описа на Апелативен съд – Бургас, установих че изпращащият съд следва да упражни правомощията си по чл. 350, ал. 4 от НПК, поради което
РАЗПОРЕЖДАМ:

Връщам в.н.о.х.д. № 80/2012 г. и приложените към него н.о.х.д. № 377/11 на Окръжен съд – Сливен и д.п. 1828/2010, ведно с касационната жалба на М. И. К., на Апелативен съд – Бургас, който след връчването на препис от жалбата на Апелативен съд – Бургас и частния обвинител да изпрати делото обратно на Върховния касационен съд.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ТРЕТО
НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ:

ПАВЛИНА ПАНОВА

Е.В.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *