Разпореждане № от 41131 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

С., 10.08.2012 година

П. П. – заместваща председателя на трето наказателно отделение във Върховния касационен съд, като разгледах искането за възобновяване на осъдения С. П. И., с вх. № 011256/08.08.2012 г. срещу решение по н.о.х.д. № 139/2011 г., по описа на Районен съд – гр. Севлиево,

установих:

В съответствие с разпоредбата на чл. 424, ал. 2 от НПК препис от искането за възобновяване на наказателното дело следва да се изпрати от първоинстанционния съд (в случая – Районен съд – Севлиево) на прокурора, поради което
РАЗПОРЕЖДАМ:

Връщам н.о.х.д. № 139/2011 г., ведно с искането за възобновяване от осъдения С. П. И., на Районен съд – Севлиево, който след изпращането на препис от искането на Районна прокуратура – Севлиево да изпрати обратно делото на Върховния касационен съд.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ТРЕТО
НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ:

ГП

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.