Разпореждане № от 41227 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 14.11.2012 година

Гроздан Илиев – зам.-председател на Върховния касационен съд, като съобразих данните от обратната разписка по изпратеното с писмо от 13.09.2012г. указание до адв.П. Й. Й. – Адвокатска колегия – Силистра, за представяне на пълномощно във връзка с подадено искане за възобновяване на внохд № 463/2011г. на Варненския апелативен съд, както и за явяване му пред ВКС като защитник на Г. С. Д., установих:

Указанието е получено на 18.09.2012г. / видно от отбелязването на обратната разписка/. В определения седмодневен срок указанието не е изпълнено, тъй като не е представено пълномощно. Ето защо искането като подадено от лице, неупълномощено по надлежния ред за производство по реда на глава 33 от НПК, е недопустимо, поради което отказвам образуване пред Върховния касационен съд на производство по възобновяване на 463/2011г. на Варненския апелативен съд.
Делото ведно с искането да се върне на Силистренския окръжен съд.
Да се уведомят Г. С. Д. и адв. П. Й..

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:
/Г.Илиев/

ММ

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.