Разпореждане № от 41261 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 18.12.2012 година

Гроздан Илиев – зам. председател на Върховния касационен съд, съд, като разгледах изпратеното във ВКС искане на осъдените Е. А. Н., И. И. Н. и К. М. И., чрез процесуалния им представител адв. Д. И. М. от АК – Варна, за възобновяване на НОХД № 4143/2009 г. по описа на Плевенския районен съд, преобразувано в НОХД № 1834/2011 г. по описа на Плевенския районен съд, с вх. № 17365 на ВКС от 14.12.2012 г.,
УСТАНОВИХ:

Посоченото по-горе дело е постъпило по грешка във Върховния касационен съд, като същото следва да се изпрати на Главния прокурор на Република България, по компетентност.
Делото, ведно с предложенията, да се изпрати на Главния прокурор на Република България, по компетентност.
Копие от разпореждането на Плевенския районен съд и на молителите, чрез адв. Д. М..

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:
ГРОЗДАН ИЛИЕВ

Е.В.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *