Разпореждане № от 41263 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 20.12.2012 година

Гроздан Илиев – зам. председател на Върховния касационен съд, като разгледах жалбата на Р. С. Т., с вх. № на ВКС по жалбата 12578/05.08.2012 г. и вх. № на ВКС 17574/17.12.2012 г. във връзка с изпратеното ЧНД № 832/2008 г. и ЧНД №351/2006 по описа на Районен съд – Гоце Делчев,
установих:

От неясно изложеното в подадената жалба не могат да бъдат изведени основания за образуване както на производство по
гл. ХХIII, така и по гл. ХХХIII от НПК.
С оглед на гореизложеното, отказвам образуване на производство пред Върховния касационен съд.
При следваща жалба от Т. до ВКС с идентичен предмет на искане, тя ще бъде върната без надлежен отговор.
Делото, ведно с жалбата, да се върне на Районен съд – Гоце Делчев.
Да се уведоми Р. С. Т..

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:

/Гроздан Илиев/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.