Разпореждане № от 41263 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 20.12.2012 година

Гроздан Илиев – зам.-председател на Върховния касационен съд, като проверих изпратеното указание до адв. Л. В. от АК – София, за представяне на пълномощно във връзка с подадено искане за възобновяване на нохд № 22595/2011 г. по описа на Софийски районен съд, както и получената молба за удължаване на срока от адвоката,

УСТАНОВИХ:

В определения седмодневен срок указанието не е изпълнено, тъй като не е представено пълномощно, следователно искането е подадено от лице, неупълномощено по надлежния ред за производство по реда на глава 33 от НПК, поради което отказвам образуване пред Върховния касационен съд на производство по възобновяване на нохд № 22595/2011 г. по описа на Софийски районен съд.
Делото ведно с искането да се върне на Софийски районен съд.
Да се уведомят К. Р. Г. и адв. Л. В..

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:
/Г.Илиев/

ГП

Определение №73 от по гр. дело №2638/2638 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕН  И  Е      №73                                                     София,07.10.2008 В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на шести октомври двехиляди и

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest