Разпореждане № от 41263 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ
София, 20.12.2012 година

Гроздан Илиев – зам. председател на Върховен касационен съд, като разгледах жалбата на Х. М. Б. във връзка с нохд 7054/2010 г. по описа на Софийски районен съд, постъпила във ВКС с вх.№ 13590/03.10.2012г.,

УСТАНОВИХ:

С писмо от 04.10.2012 г. на ВКС, както и с писмо от 29. 10.2012 г. на ВКС, на Х. М. Б. беше указан срок да подпише жалбата си. Видно от данните по делото, не са изпълнени изискванията на чл. 351, ал. 1, т. 2 НПК, поради което
ОТКАЗВАМ

образуване на касационно производство пред Върховния касационен съд по НОХД 7054/2010 г. по описа на Софийски районен съд.
Делото, ведно с жалбата, да се върне на Софийски районен съд.
Да се уведоми Х. М. Б..

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:

/Гроздан Илиев/

ГП

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.