Разпореждане № от 41281 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

гр. София, 07.01.2013 година

Гроздан Илиев, зам.-председател на Върховния касационен съд, като проверих жалбата на Т. С. С., постъпила във ВКС с вх. № 176 от 04.01.2013г. / първоначално постъпила с вх.№ 2461/21.11.2012г. и изпратена с писмо от 22.11.2012г. на Софийския районен съд за комплектоване с делото/, приех за установено следното:

Налице са процесуални пречки за образуване на производство пред Върховния касационен съд, тъй като протоколното определение от 12.10.2012г. по нохд № 3100/2011г. на Софийския районен съд, с което е взета мярка за неотклонение „задържане под стража” спрямо подсъдимия Т. С. не подлежи на касационен контрол по реда на чл.346 и сл. НПК, както и на проверка по реда на възобновяването на наказателните дела. Освен това, липсва правен интерес за подсъдимия за обжалване, тъй като по негова молба с протоколно определение от 29.11.2012г. по посочено дело на СРС мярката за неотклонение на Т. С. е изменена в „подписка”.

Водим от горното и на посочените основания

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

Отказвам образуване на производство пред Върховния касационен съд.
Делото, ведно с искането, да се върне на Софийския районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.
Да се уведоми жалбоподателят.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:
/Гр.Илиев/
/ММ

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.