Разпореждане № от 41281 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 07.01.2013 година

Гроздан Илиев – зам. председател на Върховния касационен съд, като разгледах искането на осъдения М. Й. С., подадено чрез защитника му адв. Ю. С. от САК, с вх. № 233 на ВКС от 07.01.2013 г., за възобновяване на производството по в.н.о.х.д. № 86/2010 г. по описа на Софийски апелативен съд (САС),
установих:

С присъда № 15 от 04.08.2008 г. по н.о.х.д. № 1590/2006 г. на Софийски градски съд (СГС), М. Й. С. е признат за невинен за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 2, във вр. с ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 354а, ал. 2, т. 2 и т. 3, във вр. с ал. 1, изр. 1, алт. 1, пр. 3, 4, 5 и 6, с чл. 354б, ал. 4 и с чл. 339, ал. 1 НК и за престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 3, пр. 2 и т. 5, пр. 2, във вр. с чл. 198, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2 НК.
Въззивната инстанция – Софийският апелативен съд, с нова присъда № 19 от 28.05.2011 г. по в.н.о.х.д. № 86/2010 г. на САС отменил присъда № 15 от 04.08.2008 г. по н.о.х.д. № 1590/2006 г. на СГС и признал М. Й. С. за виновен за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 2, във вр. с ал. 2 НК и по чл.199, ал. 1, т. 3, вр. чл. 198, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 НК. Наложени са му наказания от три години, респ. пет години лишаване от свобода, като по реда на чл. 23, ал. 1 НК на подсъдимия е определено едно общо наказание за срок от пет години лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим.
Така постановената въззивна присъда е проверена по касационен ред, като с решение № 143 от 11.06.2012 г. по нак. дело № 2903/2011 г. на ВКС, второ наказателно отделение, е оставена в сила.
Постановеното касационно решение е окончателно и не подлежи на инстанционна проверка, включително по реда на Глава тридесет и трета от НПК.
При това положение, и съгласно чл. 422, ал. 1, т. 5 НПК, подаденото от М. Й. С. искане не може да инициира производство пред ВКС за възобновяване на делото, поради което
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство пред Върховния касационен съд по реда на Глава тридесет и трета от НПК за възобновяване на в.н.о.х.д. № 86/2010 г. по описа на Софийски апелативен съд.
Делото с искането да се върне на Софийски градски съд.
Да се уведоми осъденият М. Й. С., чрез защитника му адв. Ю. С..

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:
ГРОЗДАН ИЛИЕВ

Е.В.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.