Разпореждане № от 41282 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 08.01.2013 година

Гроздан Илиев – зам. председател на Върховен касационен съд, като разгледах искането на Н. М. П. за възобновяване на производството по нохд № 2184/2012 г. по описа на Районен съд – Бургас, с вх. № на ВКС 188/04.01.2012 г.,
установих:

Съгласно разпоредбата на чл. 420, ал. 2 НПК, П. не е от кръга лица, имащи право на искане за възобновяване на наказателното производство и в този смисъл подаденото от него искане не е годно да инициира производство пред ВКС по Глава тридесет и трета от НПК, поради което

РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство за възобновяване на нохд № 2184/2012 г. по описа на Районен съд – Бургас.
Делото, ведно с молбата, да се върне на Районен съд – Бургас.
Да се уведоми Н. М. П..

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:
/Гроздан Илиев/

ГП

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.