Разпореждане № от 41295 по ч.пр. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 21. 01. 2013 година

Гроздан Илиев – зам. председател на Върховния касационен съд, като проверих изпратеното на основание чл. 43, т. 1 НПК нохд № 22057/2012 г. по описа на Софийски районен съд, постъпило във ВКС с вх. № 643/2013 г.,
установих:

Посоченото по-горе дело е изпратено на Върховния касационен съд с разпореждане от 14.01.2013 г. за произнасяне по реда на чл. 43, т. 1 НПК.
Липсата на прекратителен диспозитив по делото обуславя висящността на производството пред Софийски районен съд, поради което отказвам образуване на частно производство пред Върховния касационен съд на основание чл. 43, т. 1 НПК за определяне на друг, равен по степен съд, който да разгледа същото.

Делото да се върне на Софийски районен съд.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:

/Гроздан Илиев/

ГП

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.