Разпореждане № от 41348 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РБ

НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ
гр. София, [улица], Съдебна палата, тел./факс 987-60-24

Вх. № 3667/2013 г.
гр. София, 15.03.2013 г.

ДО
ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА
ОТДЕЛ „СЪДЕБЕН И ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА НАКАЗАНИЯТА”

Приложено, връщаме Ви разпечатка от актуална адресна регистрация, справка за задгранично пътуване на лицето Т. А. Д., тъй като посоченият в справката адрес е същият, на който осъденият е търсен многократно от Върховния касационен съд, но не е намерен.
ПРИЛОЖЕНИЕ: кнд № 2028/2012 г. – ВКС, нохд № 1877/2012 г. – РС Бургас и ДП № 326/2011 г. на Сектор „ПП” – Бургас.

И. Ф. ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:

/Ел. Карагьозова/

Определение №363 от 20.8.2019 по ч.пр. дело №3196/3196 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

– 2 –ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 363гр. София, 20.08.2019 година. Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на 20.08.2019 (двадесети август две хиляди и деветнадесета) година

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
gokyuzu