Разпореждане № от 41502 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РБ
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ
гр. София, бул.“Витоша“ № 2, Съдебна палата, тел./факс 987-60-24

Вх. № 11272/2013 г.
гр. София, 16.08.2013 г.

ДО
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

На Ваш изх. № 17807/02.08.2013

Искането е адресирано до Софийска градска прокуратура и Главния прокурор.
Върховният касационен съд не е адресат на искането, а с оглед посоченото основание – чл.422, ал.1, т.1 – 3 НПК не е компетентен да приеме искане, изготвено от осъдено лице.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:

/Павлина Панова/

СЕКРЕТАР:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.