Разпореждане № от 41775 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РБ
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ
гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата, тел./факс 987-60-24

Вх. № 7031/2014 г.
гр. София, 16.05.2014 г.

ДО
РАЙОНЕН СЪД ГР. ШУМЕН

Съгласно резолюцията на Зам. Председателя на ВКС и председател на наказателна колегия от 15 май 2014 година, приложено, връщаме Ви по принадлежност нохд № 1138/2013 г., ведно с касационна жалба на Б. Н. В..
ПРИЛОЖЕНИЕ: вчнд № 227/2013 г. на ОС Търговище, вчнд № 418/2013 г. на ОС Шумен, внохд № 85/2013 г. на ОС Търговище, нчд № 664/2013 на ВКС, внохд № 74/2013 г. на ОС Шумен, кнд № 2150/2012 г. на ВКС, внохд № 229/2012 г. на ОС Шумен, нчд № 1852/2012 г. на ВКС, нохд № 951/2011 г. на РС Шумен, внохд № 331/2011 г. на ОС Шумен, нохд № 1852/2004 г. на РС Шумен, сл.д. № 125/2002 г. на ОСС Шумен, гр.д. № 1970/2001 г. на РС Шумен, гр.д. № 1168/2002 г. на РС Шумен, гр.д. № 164/2004 г. на РС Шумен, ЗМ № 2205/2005 г. на РПУ Шумен-2 папки, сл.д. № 153/2001 г. на ОСС Шумен – 5 тома, нохд № 632/2004 г. на РС Шумен,

СЕКРЕТАР НА КОЛЕГИЯ:

/Р. Виденова/

Определение №294 от по гр. дело №50/50 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н   И   Е № 294 София, 26.03.2010 година                                   В ИМЕТО НА НАРОДА             Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
vega