Разпореждане № от 41922 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РБ
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ
гр. София, бул. „Витоша“ № 3, Съдебна палата, тел./факс 987-60-24

Вх. № 13486/2014 г.
гр. София, 10.10.2014 г.

ДО
ОКРЪЖЕН СЪД ГР. ПАЗАРДЖИК
НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИ, І състав

Приложено, връщаме Ви след послужване цялото производство по внохд № 332/2014 година по описа на съда Ви, насрочено за 16 октомври 2014 година.
ПРИЛОЖЕНИЕ: внохд № 332/2014 г. по описа на ОС Пазарджик, кнд № 570/2014 г. по описа на ВКС, внохд № 20/2014 г. по описа на ОС Пазарджик, нохд № 622/2013 г. по описа на РС Пазарджик и ДП № 115/2013 г. по описа на ОД на МВР – Пазарджик – 3 тома.

СЕКРЕТАР НА КОЛЕГИЯ:

/Р. Виденова/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.