Разпореждане № от 42016 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 12. 01. 2015 година

Елена Величкова – председател на първо наказателно отделение на Върховния касационен съд, като разгледах касационната жалба на И. Д. Й., подадена чрез назначеният му служебен защитник адв. М. А. – БАК с вх. № 297/09.01.2015 г. против решение № 303 от 27.11.2014 г., постановено по в.н.а.х.д. № 575/2014 г. по описа на Окръжен съд – Бургас,
УСТАНОВИХ:

Подадената жалба следва да бъде върната като недопустима, тъй като с посоченото по-горе въззивно решение И. Й. е освободен от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК.
Цитираното от въззивната инстанция ТР № 3/2014 г. на ОСНК на ВКС е неотносимо към подадената касационна жалба и възможността обжалваното решение да бъде проверено по касационен ред, доколкото атакуваният съдебен акт не е от посочените в чл. 346 от НПК.
Поради изложените съображения,

РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на касационно производство пред ВКС.
Подадената касационна жалба ведно с делото да се върнат на Окръжен съд – Бургас.
Препис от настоящето разпореждане да се изпрати на адв. М. А. – БАК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТДЕЛЕНИЕ:
ич

Оценете статията

Определение №353 от 29.6.2009 по ч.пр. дело №366/366 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ   № 353                                               София, 29.06. 2009 год.   Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и шести юни две хиляди и

Прочети »

Определение №715 от по търг. дело №680/680 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 715 София, 18.11.2009 година Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в закрито заседание на седемнадесети ноември  две хиляди и девета година в

Прочети »

Разпореждане №22 от 29.6.2010 по търг. дело №/ на отделение, Търговска колегия на ВКС

                               Р  Е  Ш   Е  Н  И  Е                                                          №   22                                                                       гр.София,29.06.2010 г.                                                                                                    В  ИМЕТО  НА  НАРОДА  Върховният касационен съд на Република

Прочети »
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest