Разпореждане № от 42578 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 27.07.2016 година

Павлина Панова – зам.-председател на Върховния касационен съд и председател на наказателна колегия, като разгледах касационния протест и жалбата на частните обвинители В. С. В. и Й. Т. В., подадена чрез поверениците адв. Т. Х. и адв. А. А., с които се атакува решение № 73 от 30.05.2016 г. по в.н.о.х.д. № 74/2016 г. по описа на Бургаския апелативен съд, с вх. № 8035/26.07.2016 г.,
УСТАНОВИХ:

Жалбата депозирана от частните обвинители В. С. В. и Й. Т. В. не може да послужи като основание за образуване на касационно производство, тъй като е просрочена. Видно от разписките писмените съобщения за изготвяне на атакуваното въззивно решение са връчени на частните обвинители на 08.06.2016 г. Петнадесетдневният им срок за обжалване е изтекъл на 23.06.2016 г. Настоящата жалба е депозирана в офис на куриерска фирма на 04.07.2016 г.
Не би могло да се приеме, че жалбата е подадена в срок от адв. Т. Х., на когото съобщение за изготвяне на въззивното съдебно решение е връчено на 17.06.2016 г., тъй като съгласно нормата на чл. 253 от НПК, повереникът не е страна в съдебна фаза и не разполага със самостоятелно право на касационна жалба. При подаване на такава той се ползва от срока на частните обвинители, който в случая е изтекъл.
В контекста на изложеното е видно, че въззивният съд неправилно е изпратил делото до ВКС, считайки депозираната касационна жалба за редовна. При новото му администриране изпращащият съд следва да отстрани констатираната нередовност като върне жалбата на основание чл. 351, ал. 4, т. 2, пр. 1 от НПК.
По изложените съображения,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на касационно производство пред ВКС по жалбата на частните обвинители В. С. В. и Й. Т. В..

Делото ведно с касационната жалба и протест да се върне на Бургаския апелативен съд за изпълнение на указанията в обстоятелствената част на разпореждането.
След изпълнение на указанията делото да се изпрати на ВКС с оглед постъпилия касационен протест

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ:
/ПАВЛИНА ПАНОВА/
ДЦ

Определение №286 от 3.6.2009 по ч.пр. дело №224/224 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ:    № 286София,03.06.2009г.В   ИМЕТО НА НАРОДАВърховен касационен съд на Република България , Трето гражданско отделение в закрито заседание на първи юни , две хиляди и

Прочети »

Определение №994 от по гр. дело №875/875 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  №994 София, 31.07. 2009г.   Върховният касационен съд на Република България, състав на Четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и девети юли две хиляди и

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed