Разпореждане № от 42691 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 17.11.2016 година

Капка Костова – и. ф. зам. председател на ВКС и председател на Наказателна колегия, като разгледах искането на Главния прокурор на Република България за възобновяване на наказателното производство по н.о.х.д. № 1404/2015 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с вх. № 12174 на ВКС от 16.11.2016 г.,
УСТАНОВИХ:

Дадените с предходно разпореждане от 17.08.2016 г. по вх. № 8799/15.08.2016 г. на ВКС указания във връзка с процедурата по чл. 424, ал. 3 от НПК не са изпълнени, тъй като по делото не са налице данни относно връчването на препис от искането на Главния прокурор за възобновяване на производството лично на лицето М. М. К..
Независимо от положените от Специализирания наказателен съд усилия за връчване на съобщение на М. М. К. ведно с препис от направеното искане за възобновяване, по делото липсват категорични данни относно местонахождението на последния. При това положение и след като искането е отправено от прокуратурата, то именно тя е органът, който следва да посочи актуален адрес на М. К., на който съдът да връчи екземпляр от искането. Докато такъв адрес не бъде предоставен и искането не бъде връчено лично на К., делото не следва да се администрира до ВКС.
Предвид изложеното,

РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство по възобновяване пред ВКС.
Делото с искането да се върне на Специализирания наказателен съд.

ЗА ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ:
/В периода 14 – 17 ноември 2016 г., съгласно разпореждане № 97 от 11.11.2016 г. на зам.-председателя на ВКС и председател на НК/
КАПКА КОСТОВА
КХ

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.