Разпореждане №1 от 42181 по ч.пр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 1

гр. София, 26.06.2015 г.

БОЙКА СТОИЛОВА – за ръководител на Гражданска колегия на Върховния касационен съд /съгласно разпореждане № 26/22.06.2015 г./, като взех предвид постъпилата преписка, вх. № 8168/25.06.2015 г. на ВКС, изпратена от Административен съд- Плевен, постановил определение № 765/19.06.2015 г. па а.д. № 426/2015 г. на АС- Плевен, във връзка с „искова молба” от В. Н. Н. от [населено място], вх. № 1772/04.06.2015 г. на АС- [населено място], мотивите на състава по административното дело, приел, че всъщност „исковата молба” представлява частна жалба срещу определение № 287/20.06.2014 г. по в. ч. гр. д. № 544/2014 г. на Окръжен съд Велико Търново с искане на В. Н. Н. да бъде обявено за нищожно, и неустановения характер на т.н. „искова молба” от В. Н. Н. поради неприлагането на посоченото гражданско дело на ОС Велико Търново към преписката, с оглед изясняване същността на молбата,
Р А З П О Р Е Ж Д А М:

Преписка вх. № 8168/25.06.2015 г на ВКС, да се изпрати на Окръжен съд Велико Търново за установяване характера на т.н. „искова молба”, като укаже на В. Н. Н. да посочи дали тя представлява:
– частна жалба срещу определение № 287/20.06.2014 г. по в. ч. гр. д. № 544/2014 г. на Окръжен съд Велико Търново;
– молба за отмяна на влязло в сила определение № 287/20.06.2014 г. по в. ч. гр. д. № 544/2014 г. на Окръжен съд Велико Търново или
– искова молба за прогласяване нищожност на определение № 287/20.06.2014 г. по в. ч. гр. д. № 544/2014 г. на Окръжен съд Велико Търново.

След установяване характера на т.н. „исковата молба” на В. Н. Н., вх. № 1772/04.06.2015 г. на АС- [населено място], въззивният съд следва да предприеме следващите се процесуални действия за администрирането й от компетентния съд.

ЗА РЪКОВОДИТЕЛ НА
ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ НА
ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД:
/съгласно разпореждане № 26/24.06.2015 г./ БОЙКА СТОИЛОВА

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *