Разпореждане №101 от 42922 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 101

гр. София, 06.07.2017 г.

БОЙКА СТОИЛОВА – за председател на Трето гражданско отделение при гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 6458 от 03.07.2017 г., изпратена по гр. дело № 119/2015 г. на Районен съд Карнобат, констатира следното:
Производството е по чл. 303 / чл. 304 ГПК.
Молба от А. С. В. вх. № 5590 от 12.12.2016 г. във връзка с определение № 3150 от 10.12.2012 г. по ч. гр. дело № 2035/2012 г. на Бургаски окръжен съд и решение № 156 от 04.11.2016 г. гр. дело № 119/2015 г. на Карнобатски районен съд, отговаря частично на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 306, ал. 1 ГПК, а именно:
1/ отговаря на изискванията на чл. 306, ал. 1, вр.чл. 260 и чл. 261 ГПК – давани са указания с разпореждане № 59 от 21.04.2017 г. на председателя на ВКС, ІІІ г.о. – постъпила уточняваща молба вх. № 2317 от 09.05.2017 г.;
2/ не съдържа изложение на основанията за отмяна съгласно чл. 306, ал. 1 ГПК – давани са указания с горното разпореждане /постъпила уточняваща молба вх. № 2317 от 09.05.2017 г.;
3/ назначен особен представител – определение № 171 от 26.04.2017 г. по гр. дело № 119/2015 г. на Карнобатски районен съд;
4/ молба от особения представител на А. С. В. – адв. М. Т.-Б. /вх. № 2703 от 30.05.2017 г., в изпълнение на дадени указания/ до РС Карнобат за освобождаване от заплащане на държавна такса в производството – по молбата няма произнасяне на съда/;
5/ осъществена е процедура по чл. 306, ал. 3 ГПК за връчване на преписи.

Предвид изложеното, постъпилата молба за отмяна е нередовна и следва да бъде върната на администриращия съд за произнасяне по молбата за освобождаване от заплащане на държавна такса.

По изложените съображения, за председателят на Трето отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,
р а з п о р е д и :
ВРЪЩА преписката за изпълнение на дадените указания.
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *