Разпореждане №106 от 42898 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 106

гр. София, 12.06. 2017 г.

ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА – и.д. председател на първо гражданско отделение при гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка за допустимостта на преписка вх. № 5620 /07.06.2017 г., образувана по касационна жалба вх. № 217/ 12.01.2017 г., констатира следното:
Производството пред ВКС е по иск за делба между наследници с правно основание чл. 69, ал. 1 ЗН, фаза допускане ( I-ви поток).
Жалбата :
1.е подадена в срок- препис от решението връчен чрез адвокат на
12.12.2016 г. ;
2. решението подлежи на касационно обжалване по аргумент от чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК като постановено по неоценяем в тази фаза иск за делба;
3. отговаря на изискванията на чл. 284, ал.1 ГПК;
4. приложено е, отделно, изложение на основанията по чл. 280, ал.1 ГПК- след указване ;
5. подадена е чрез адвокат;
6. представено е валидно за касационната инстанция пълномощно- л. 123, РС;
7. не е приложен документ за внесена по сметката на ВКС дължима държавна такса в размер на 30 лв., приложеният е за внесена сума от 30 лв. по сметката на ОС- Кюстендил;
8. осъществена е процедура по чл. 287, ал. 1 ГПК , като в едномесечния
срок е постъпил общ писмен отговор,чрез адвокат от онези ответници, които са подали исковата молба;
Предвид изложеното в т.7, жалбата се явява нередовна поради което преписката следва да бъде върната на окръжния съд за събиране на държавната такса от 30 лв. по сметката на ВКС по реда на чл. 101 ГПК.
По изложените съображения, и.ф. председател на първо отделение Граж-
данска колегия на Върховния касационен съд,

Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА преписката на Kюстендилския окръжен съд за събиране на държавна такса от 30 лв. по сметката на ВКС.
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *