Разпореждане №115 от 42131 по търг. дело №/ на отделение, Търговска колегия на ВКС

/ръкописен тескт/
Р-07.05.2015 г.
Молбата за освобождаване от държавна такса на търговските дружества – ищци е неоснователна, тъй като не са налице предпоставките по чл.83 ГПК. В този смисъл е трайната практика на ВКС – например определение № 78/31.01.2013 г. по ч.т.д.№ 595/2012 г. на ІІ ТО; определение № 446/24.06.2013 г. по ч.т.д.№2300/2013 на ІІ-ТО и др. вкл. и цитираните съдебни актове на ВКС в представеното с настоящата молба определение по ч.т.д№ 19415/2014 г. на СГС. Според тази практика на ВКС разпоредбата на чл.83, ал.2 ГПК е неприложима за ищците търговци, независимо дали са ЕТ или ЮЛ, затова
РАЗПОРЕЖДАМ:
ОСТАВЯМ без уважение молбата за освобождаване от държавна такса.
РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред 3 -членен състав на ВКС, в 1-седмичен срок от съобщението.

Определение №1526 от по гр. дело №1524/1524 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                                       О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е №  1526                                     София  18.12.2009г. Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
way way del