Разпореждане №149 от 43636 по ч.пр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 149

гр. София, 20.06.2019 г.

БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ – за председател на Трето гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 5933 от 19.06.2019 г., констатира следното:
Постъпила е частна жалба вх. № 4275/30.04.2019 г. срещу Разпореждане № 340 от 12.04.2019 г. по гр.д. № 840/2018 г. на Окръжен съд-Хасково, по която компетентен да се произнесе съгласно чл. 274, ал. 2 ГПК /изм. ДВ, бр. 50/2015 г./ е Пловдивският апелативен съд.
По изложените съображения, за председателя на Трето гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

Р А З П О Р Е Д И :

ИЗПРАЩА преписката на Пловдивския апелативен съд по компетентност.

За ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/съгласно Разпореждане № 87/11.06.2019 г./

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.