Разпореждане №4 от 43105 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 4

гр. София, 05.01. 2018 г.

Т. Г. – и.ф. председател на Първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд съгласно разпореждане № 236/15.12.2017г. на зам. – председателя на ВКС и ръководител на ГК, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 48 от 02.01.2018 г., констатира следното:
Касационното производство е по чл. 124, ал. 1 ГПК – I поток.
Касационна жалба вх. № 8613/28.09.2017 г. не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 2 ГПК /съгласно редакцията на ДВ бр. 50/2015 г./;
3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;
4/ приложено изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;
5/ приложено пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК;
6/ не е внесена държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК в пълен размер;
7/ осъществена процедура по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи.
Предвид изложеното, постъпилата касационна жалба е нередовна и следва да бъде върната на администриращия съд за събиране на допълнителна държавна такса в размер на 60.00 лв., тъй като касаторите са обикновени другари в процеса и, независимо че са подали обща жалба, дължат отделни държавни такси.
По изложените съображения, и. ф. председател на Първо гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,
Р а з п о р е д и :
Връща преписката на Софийския окръжен съд за събиране на допълнителна държавна такса в размер на 60.00 лв.
И. Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *