Решение №41 от 39846 по нак. дело №751/751 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС