Решение №103 от 9.3.2012 по гр. дело №5550/5550 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 103

София, 09.03.2012г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на пети март, две хиляди дванадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ

ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА

ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

при секретар
и в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от съдията Здравка Първанова
гр. дело №1013/2009г.

С определение от 09.10.2009г. по гр.д.№1013/2009г. на ВКС, ІІ г.о. по молба на [фирма] е постановено спиране изпълнението на невлазлото в сила въззивно решение от 07.04.2009г. по гр.д. № 2347/2007г. на Софийския градски съд в осъдителната му част, с която [фирма] е осъдено да предаде на С. К. С. владението на недвижим имот, а именно празно дворно място в [населено място], съставляващо поземлен имот 45, до кв.11, м.СПЗ «С.-юг» /стар имот пл.№2, м. «Източна тангента» – «Подстанция изток»/.
С определение от 13.01.2010г. по същото дело в производството по чл.288 ГПК не е допуснато касационно обжалване на въззивно решение от 07.04.2009г. по гр.дело №2347/2007г. на Софийския градски съд и последното е влязло в сила.

С молба от 13.01.2012г. [фирма] е поискал освобождаване на внесеното обезпечение по сметка на ВКС за спиране на изпълнението като е посочил, че ответникът по молбата С. К. С. не е предявил иск по реда на чл.282,ал.4 ГПК. На С. е изпратен препис от молбата и са дадени указания да представи доказателства дали е предявил иск по реда на чл.282,ал.4 ГПК. Указанията са съобщени на 21.02.2012г. В указания едноседмичен срок не е постъпило становище от него и не са приложени доказателства.
С оглед изложеното внесената по сметката на ВКС сума от 5 832 лева като обезпечение по чл.282,ал.2,т.2 ГПК трябва да бъде освободена и тя да се преведе по банков път по посочената в молбата сметка.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

РАЗПОРЕЖДА внесеното обезпечение по сметката на ВКС по гр. дело №1013/2009г. в размер на 5 832 лева по преводно нареждане от 05.10.2009г., да се преведе по посочената от [фирма] в молбата му от 13.01.2012г. банкова сметка в [фирма] – [банкова сметка].

Препис от определението да се изплати на Главния счетоводител на ВКС за изпълнение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *