Решение №132 от по гр. дело №4956/4956 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 132.
 
гр. София, 17.12.2008 г.
 
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на трети декември две хиляди и осма година в състав:
 
                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                         ЧЛЕНОВЕ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА
                                                                       ЗДРАВКА  ПЪРВАНОВА
                                                                                 
изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гр. д. № 3525/08г.  и за да се произнесе взе предвид следното:
 
Производството е по чл.288 ГПК.
С решение от 16.04.08г., постановено по гр.д. № 3314/07г. на Софийския градски съд, ІІд г.о. е оставено в сила решение от 12.06.07г. по гр.д. № 10147/05г. на Софийския районен съд, 52 с-в, в частта, с която са уважени предявените от К. Д. О. от гр. Б. против „Б” АД, гр. С. искове по чл.344, ал.1, т.1 и т.2 КТ. Прието е, че уволнението на ищцата поради съкращаване на щата е незаконно, тъй като щатното разписание, с което е премахната заеманата от ищцата длъжност е влязло в сила на 08.03.04г., а трудовият договор е бил прекратен преди това – на 28.02.04г., независимо, че във връчената й на 27.02.04г. заповед за прекратяване на трудовото правоотношение е посочено, че то се прекратява считано от 08.03.04г.
Касационна жалба срещу въззивното решение е подадена от „Б”АД с оплаквания за неправилност поради допуснати нарушения – основания за отмяна по чл.281, т.3 ГПК.
Като основание за допускане на касационно обжалване се сочи, въззивният съд се е произнесъл по съществен материалноправен въпрос – относно приложението на чл.335, ал.2 КТ, който е решен в противоречие с практиката на ВКС.
Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о. намира, че следва да бъде допуснато касационно обжалване на посоченото въззивно решение, тъй като са налице предпоставките по чл.280, ал.1, т.2 ГПК, доколкото в представените от касаторите решения на ВКС поставеният съществен материалноправен въпрос, който е от значение за крайните изводи на съда, е решен в друг смисъл.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
Д о п у с к а касационно обжалване на решение от 16.04.08г., постановено по гр.д. № 3314/07г. на Софийския градски съд, ІІд г.о.
О с т а в я касационната жалба на “Б”АД, гр. С. без движение.
У к а з в а на касатора в седемдневен срок от съобщението да внесат по с/ка на ВКС държавна такса в размер на 80 лв. съгласно чл.3 от Т. за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК и да представят вносния документ, като в противен случай производството по делото ще бъде прекратено.
След изтичането на срока делото да се докладва за насрочване или прекратяване.
О п р е д е л е н и е т о не подлежи на обжалване.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:
 
 
 
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *