Решение №220 от 13.12.2014 по гр. дело №6787/6787 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

O П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 220

София, 13.12.2014 г.

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и шести ноември две хиляди и четиринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

изслуша докладваното от съдия Пламен Стоев гр. дело № 6787 по описа за 2014 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 307, ал. 1 ГПК.
Образувано е по молба от „К. с. – Л.”, [населено място] за отмяна на влязло в сила решение № 172 от 02.07.2014 г. по гр. д. № 2179/ 2014г. по описа на Върховен касационен съд, Първо отделение на гражданска колегия, с което е отменено решение № 12 от 17.01.2014г. по в.гр.д. № 550/2013г. по описа на Ловешки окръжен съд и е отхвърлен като неоснователен предявения от молителя иск с правно основание чл. 108 ЗС.
Молителят е поискал отмяна на влязлото в сила решение като се позовава на чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК. Молбата за отмяна е подадена в рамките на срока по чл. 305, ал. 1, т. 1 ГПК и от процесуално легитимирано лице, поради което е допустима и са налице предпоставките за насрочване в открито съдебно заседание.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на второ гражданско отделение,
О П Р Е Д Е Л И:

Д о п у с к а до разглеждане молба от „К. с. – Л.”, [населено място] за отмяна на влязло в сила решение № 172 от 02.07.2014 г. по гр. д. № 2179/ 2014г. по описа на Върховен касационен съд, І г.о.
Д е л о т о да се докладва за насрочване за разглеждане в открито съдебно заседание, с призоваване на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *