Решение №296 от 19.9.2012 по нак. дело №709/709 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 296
София, 19.09.2012 година

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на 17.09.2012 две хиляди и дванадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
при секретар
изслуша докладваното от председателя (съдията) ЗЛАТКА РУСЕВА
дело №350/2012 година
Производството е по член 247 ГПК.
Настоящият съдебен състав констатира,че в диспозитива на определение №334/05.06.2012г. постановено по гр.д.№350/2012г. по описа на ВКС,второ гражданско отделение,е допусната очевидна фактическа грешка-неправилно изписване на номера на въззивното решение по гр.д.№72/2011г. по описа на Софийски окръжен съд,посочено като решение №147 от 13.10.2011г.,вместо правилният номер на решението №467 от 13.10.2011г.Налице е очевидна фактическа грешка по смисъла на член 247,ал.1ГПК,поради несъответствие между действителната воля на съда и външното й изразяване в диспозитива на постановения съдебен акт,поради което допуснатата грешка следва да бъде отстранена.
Водим от горното, съставът на второ гражданско отделение на Върховния касационен съд
О П Р Е Д Е Л И:
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка на основание член 247 ГПК на определение №334/05.06.2012г.,постановено по гр.д.№350/2012г. по описа на ВКС,ІІго,в следния смисъл:
В диспозитива на определението номерът на въззивното решение постановено на 13.10.2011г. по гр.д.№72/2011г. по описа на Софийски окръжен съд,вместо №147 да се чете № 467.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *