Решение №365 от 10.10.2011 по нак. дело №450/450 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 365

С.,10.10.2011 година

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на 07.10.2011 две хиляди и единадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
при секретар
изслуша докладваното от председателя (съдията) ЗЛАТКА РУСЕВА
дело №355/2011 година
Производството е по член 248 ал.1 от ГПК.
Образувано е по искане вх.№6377 от 07.07.2011г.,подадено от [фирма],със седалище и адрес на управление [населено място], [улица] вх.1 ет.2 ап.16,за допълване на определение №658 от 23.06.2011г.,с което не се допуска касационно обжалване на въззивно решение,постановено по гр.д.№326/2010г. по описа на Шуменски окръжен съд, в частта за направените от молителя,ответник в касационното производство,разноски по делото,представляващи адвокатско възнаграждение по изготвен отговор по една от подадените касационни жалби с вх.№11706/15.12.2010г.
К. съд намира искането за основателно.
Касационното производство,по което е било постановено горепосоченото определение по реда на член 288 от ГПК, е било образувано по подадени три касационни жалби,като с последното са присъдени направените разноски от ответника,настоящ молител,представляващи адвокатско възнаграждение изплатено на един адвокат във връзка с отговора по касационна жалба с вх.№10778/29.11.2010г. ,подадена от М. Х. И. и по касационна жалба с вх.№11744/15.12.2010г., депозирана от [фирма] [населено място],като са осъдени касаторите М. Х. И.,М. С. И. и [фирма] Шумен да заплатят сумата 240 лева.
К. съд констатира,че във връзка с подадената трета касационна жалба с вх.№11706/15.12.2010г. от М. С. И. от [населено място],е изготвен и депозиран по делото писмен отговор с вх.№1629/14.03.2011г. от [фирма] [населено място]/лист 80 от делото/,с който е поискано присъждане на направените за това разноски,представляващи адвокатско възнаграждение в размер на 120 лева,съгласно приложения към отговора договор за правна защита и съдействие №[ЕГН] от 10.03.2011г/лист 82 от делото/,които като реално сторени,с оглед изхода на делото,следва да се присъдят на ответника по касационната жалба,настоящ молител ,на основание член 78 ал.3 от ГПК.
Водим от горното, съставът на второ гражданско отделение на Върховния касационен съд
О П Р Е Д Е Л И:

ОСЪЖДА М. Х. И. от [населено място], М. С. И. от [населено място], [улица],ет.4 и [фирма] [населено място], да заплатят на [фирма],гр.Шумен,представлявано от С. Ж. С.,сумата 120 лева/сто и двадесет лева/разноски по делото за настоящата касационна инстанция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *