Решение №992 от по гр. дело №4951/4951 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 992
 
 
гр. София, 04.11.2009 г.
 
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на седми октомври две хиляди и девета година в състав:
 
                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                        ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                                                    СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
                                                                   
                                                                                
изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гр. д. № 768/09г.  и за да се произнесе взе предвид следното:
            Производството е по чл.288 ГПК.
С решение № 140 от 02.09.08г., постановено по гр.д. № 1418/07г. на
Касационна жалба срещу въззивното решение е подадена от И. Г. Х. от гр. Р. с оплаквания за неправилност, поради допуснати нарушения – основания за отмяна по чл.281, т.3 ГПК.
Като основание за допускане на касационно обжалване се сочи, че съдът се е произнесъл по въпроса дали препис-извлечението от данъчния регистър е годно доказателство за доказване право на собственост върху земеделски земи в производството по чл.11, ал.2 ЗСПЗЗ, който е решен в противоречие с практиката на ВКС, решаван е противоречиво от съдилищата и е от значение за точното прилагане на закона и развитието на правото.
Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о. намира, че в случая се налице сочените предпоставки по чл.280, ал.1, т.2 ГПК за допускане на касационно обжалване, тъй като въпросът за доказателствата, с които може да бъде доказано правото на собственост в производството по чл. чл.11, ал.2 ЗСПЗЗ е от значение за изхода на спора, а в представеното от касатора решение от 28.02.02г. по гр.д. № 950/01г. на ВКС той е решен по различен начин, като е прието, че правото на собственост подлежи на доказване с всички допустими по ГПК доказателства, в т.ч. и с тези, които са посочени в чл.12, ал.2 ЗСПЗЗ. Представените от касатора други решения не могат да послужат като основание за допускане на касационно обжалване, тъй като или нямат отношение към поставения въпрос, или са постановени не по граждански, а по административни дела.
С оглед изложеното подадената от И. Г. Х. касационна жалба следва да се допусне до разглеждане.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
 
Д о п у с к а касационно обжалване на въззивно решение № 140 от 02.09.08г., постановено по гр.д. № 1418/07г. на Б. окръжен съд.
О п р е д е л е н и е т о не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *