Решение № от 41235 по нак. дело №2172/2172 на 3-то нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 22.11.2012 година

Гроздан Илиев – зам. председател на Върховния касационен съд, като разгледах искането на адв. Е. М. от Адвокатска колегия – Сливен, като защитник на осъдените С. К. М. и Д. Д. Г., с вх. № на ВКС 15254/02.11.2012 г., за възобновяване на НОХД № 777/2012 г. на Великотърновски районен съд (ВтРС),
УСТАНОВИХ:

С писмо на председателя на първо наказателно отделение на Върховния касационен съд № 15254 от 05.11.2012 г. до адв. М., на последния е указано да изложи допълнителни съображения по отношение на подаденото искане за възобновяване на НОХД № 777/2012 г. на ВтРС, както и пълномощно за участието му пред Върховния касационен съд като защитник на С. К. М. и Д. Д. Г..
Видно от отбелязването върху обратната разписка, писмото с посочените указания на Върховния касационен съд е получено лично от адв. М. на 12.11.2012 г. и в определения седемдневен срок не е изпълнено. По тази причина, искането му се явява недопустимо, тъй като е подадено от лице, неупълномощено по надлежния ред за участие в производство пред Върховния касационен съд по реда на глава тридесет и трета от НПК, поради което:
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване пред Върховен касационен съд на производство за възобновяване по НОХД № 777/2012 г. на Великотърновски районен съд.
Делото с искането да се върне на Великотърновския районен съд.
Да се уведоми адв. Е. М..

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:

ГРОЗДАН ИЛИЕВ

Е.В.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *