Решение №/ от 41915 по гр. дело №525/525 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ /

София, 03.10. 2014 година

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на втори октомври две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: СВЕТЛА ЦАЧЕВА
Членове: АЛБЕНА БОНЕВА
БОЯН ЦОНЕВ
като разгледа докладваното от съдията Цачева гр.д. № 5101 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе предвид следното:
Производство по чл. 307, ал. 1 ГПК.
С молба вх. № 5803 от 19.06.2014 година, подадена от Г. Г. Г. от [населено място] се иска отмяна на основание чл. 303, ал.1, т.1 ГПК на влязлото в сила решение № 58 от 02.04.2009 г. по гр.д. № 494/2008 г. на Хасковски окръжен съд. Поддържа се, че след влизане в сила на въззивното решение молителят е узнал за наличието на нови обстоятелства и писмени доказателства от съществено значение за делото, което не са му били известни при решаването му
Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение намира молбата за отмяна е допустима, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

Да се призоват страните за датата на насрочване на делото – 20.11.2014 година, 9 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар