Решение №1185 от 41207 по гр. дело №525/525 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 1185

С. 25.10.2012 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 23 октомври две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 525/2012 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на С. [фирма] [населено място], подадена от пълномощника юрисконсулт Л. Ц., срещу въззивното решение на Софийски градски съд, ІІ-Г с-в, от 14.12.2011г. по в.гр.д. № 12093/2011г., с което е отменено решението на Софийски районен съд, 60 с-в, № ІІ-60-179 от 10.06.2011г. по гр.д. № 23160/2010г., с което са отхвърлени предявените от С. С. Г. против С. „Св. С.” искове по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ, и с въззивното решение исковете са уважени.
Ответницата по касация С. С. Г. от [населено място] в подадения писмен моли да не се допусне касационно обжалване на въззивното решение.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
За да се произнесе по допускане на касационното обжалване на въззивното решение, ВКС взе предвид следното:
В. съд е признал за незаконно уволнението на С. С. Г., извършено на основание чл. 325, т. 8 КТ по съображения, че не са били налице законовите предпоставки за обявяване на длъжността за конкурсна. Приел е, че съгласно чл. 90, ал. 2 КТ когато длъжността е обявена със закон за заемане въз основа на конкурс без значение е дали е свободна, но когато е обявена за конкурсна от работодателя, както е в случая, допустимо е да се проведе конкурс само ако длъжността е свободна, предстои да се освободи, или при продължително отсъствие на лицето. В случая по време на провеждането на конкурса ищцата е заемала длъжността „управител на аптека” и не е било допустимо да се провежда конкурс.
Жалбоподателят моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по процесуалноправния въпрос следва ли въззивният съд да даде ход на делото без страната по делото да е редовно призована и да изрази своите становища и възражения. Въпросът е поставен във връзка с призоваването на касатора за въззивното производство на адрес, различен от заявения по делото, на който е бил призоваван преди това.
ВКС намира, че следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение по поставения процесуалноправен въпрос по прилагането на чл. 142, ал. 1 ГПК, който е от значение за решаването на делото.
На жалбоподателя следва да се укаже да внесе държавна такса в размер на 166,80 лв. по сметка на ВКС за разглеждане на касационната жалба, на основание чл. 18, ал. 2, т. 2 вр. чл. 3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Софийски градски съд, ІІ-Г с-в, от 14.12.2011г. по в.гр.д. № 12093/2011г.
Указва на С. [фирма] [населено място], в едноседмичен срок от съобщението да представи доказателства за платена държавна такса по сметка на ВКС в размер на 166,80 лв. като в съобщението се впише, че при неизпълнение на указанието касационната жалба ще бъде върната.
След представяне на вносна бележка за платена държавна такса делото да се докладва на председателя на ІІІ г. о. на ВКС за насрочване
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар