Решение №13 от 43112 по нак. дело №912/912 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 13

София, 12.01.2018 година

Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на десети януари две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Камелия Ефремова т. д. № 3172/2017 година

Производството е по чл. 282, ал. 2 ГПК.
В депозираната от [фирма], [населено място] касационна жалба е направено искане за спиране изпълнението на обжалваното въззивно решение № 675 от 23.03.2017 г. по в. т. д. № 3714/2016 г. на Софийски апелативен съд, Търговско отделение, 5 състав.
Настоящият състав намира, че молбата следва да бъде оставена без уважение.
Съгласно изричната разпоредба на чл. 282, ал. 2 ГПК, спиране на изпълнението е възможно само за осъдителните съдебни решения, защото само този вид решения се ползват с изпълнителна сила. Решението, чиято отмяна се иска, не е от посочената категория. Същото е постановено по предявени искове с правно основание чл. 95, ал. 1 ,т. 1 З. за установяване факта на нарушение на авторските права на ищеца Г. Р. Х., поради което е установително, а не осъдително по своя характер. Ето защо, това решение не подлежи на принудително изпълнение, а следователно по отношение на него е неприложима и нормата на чл. 282, ал. 2 ГПК.

Поради изложените съображения, Върховен касационен съд, състав на Търговска колегия, Второ отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на [фирма], [населено място] за спиране изпълнението на решение № 675 от 23.03.2017 г. по в. т. д. № 3714/2016 г. на Софийски апелативен съд, Търговско отделение, 5 състав.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Определение №3 от по гр. дело №4637/4637 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е                                                               №  3                                                              гр.София, 09.01.2009 г.                                                                                                  В  ИМЕТО  НА  НАРОДА    Върховният касационен съд

Прочети »

Определение №1196 от по ч.пр. дело №225/225 на 2-ро нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

О  П   Р   Е   Д   Е   Л    Е   Н    И    Е                                                                      № 1196                                    София  02.10.2009 година                                                   В  ИМЕТО  НА НАРОДА              Върховният касационен съд на

Прочети »
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest