Решение №156 от 19.4.2016 по гр. дело №1251/1251 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

O П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 156
София, 19.04.2016 г.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание от четиринадесети април две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ МИТОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЕМИЛ ТОМОВ
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

изслуша докладваното от съдията Е. Томов ч.гр. дело № 697 /2016 г., и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК и е образувано по частна жалба вх. № 1199/03.02.2016г. на Е. Л. В. срещу разпореждане от 26.01.2016 г. на съдията докладчик по ч. гр.д. № 4695/ 2015 г. по описа на ВКС, I-во г.о.,с което частната му жалба срещу постановеното по делото определение № 448 от 01.10.2015 г., е върната като просрочена.
Настоящият състав констатира , че спрямо съдия Драгомир Драгнев са налице обстоятелства по чл. 22, ал.1, т.6 ГПК, съставляващи основание за отвеждането му от участие в състава . Същият е съпруг на съдия Т. Г.- член на състава, постановил определението, връщането на частната жалба срещу което се обжалва сега.
Предвид изложеното, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение,

О П Р Е Д Е Л И:

ОТСТРАНЯВА от разглеждането и решаването на ч.гр. дело № 697 /2016 г. по описа на ВКС, III-то г.о. съдия Драгомир Драгнев, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК.
Делото да се докладва на Председателя на Гражданска колегия на Върховния касационен съд за определяне на друг член за попълване на състава.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар