Решение №157 от 39962 по нак. дело №77/77 на 3-то нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
lifta hakkında