Решение №177 от 41697 по гр. дело №535/535 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 177

ГР. С., 27.02.2014 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в закрито заседание на 20.02.14 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ ИВАНОВА
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

Като разгледа докладваното от съдия И. ч.гр.д. №7683/13 г., намира следното:

Производството е по чл.247 и 250 от ГПК.
Постъпила е молба от частната жалбаподателка В. М. за допълване и поправка на очевидни фактически грешки, допуснати в постановеното от ВКС определение по делото от 17.01.14 г., с което по реда на чл.274, ал.3 ГПК не е допуснато касационно обжалване на посоченото въззивно определение.
Молбата се разглежда от постановилия акта, чиято поправка и/ или допълване се иска, съд – чл.247, ал.1 и чл.250 ГПК, и искането на молителката за разглеждането й от друг състав е неоснователно. Делото е разпределено на този състав на ВКС, трето гр. отд. по реда на случайното разпределение, видно от приложения протокол и молителката не е възразила срещу разглеждането с основания по чл.22 ГПК.
Молбата е неоснователна – видно от съдържанието й, с нея молителката се домогва да постигне разглеждане по същество – с посочване и обсъждане на конкретните съдебни актове, и уважаване на частната й касационна жалба. Това не може да стане по реда на допълването и поправката на очевидна фактическа грешка, тъй като определението по чл.274, ал.3 от ГПК в случая съдържа произнасяне само по предпоставките за допускане на обжалването – ТР №1/19.02.10 г.
В практиката на ВКС ясно е посочено, че е недопустимо по реда на допълване и/или поправка на очевидна фактическа грешка да се внася промяна в решаващите изводи на съда и изхода на производството /вкл. при допускане на обжалването, както е в случая/. В този смисъл е например р. по гр.д. №2373/13 г. на второ г.о. на ВКС, в което е прието , че: „Чрез допускане поправка на очевидна фактическа грешка, не може да се замести вече формирана и изразена в съдебния акт воля на съда. Подмяната на вече изразената воля на съда, която би обусловила различен правен резултат, е недопустимо от гл. т. производството по чл. 247 ГПК”.
Молбата е неоснователна и ВКС на РБ, трето гр. отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на В. М. за допълване и поправка на очевидна фактическа грешка в постановеното по делото определение от 17.01.14 г.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:1

Оценете статията

Вашият коментар