Решение №195 от 42907 по гр. дело №6290/6290 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 195

София, 21.06.2017 година

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на шестнадесети юни две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: СВЕТЛА ЦАЧЕВА
Членове: АЛБЕНА БОНЕВА
БОЯН ЦОНЕВ

като разгледа докладваното от съдията Цачева гр.д. № 1633 по описа за 2017 година, за да се произнесе взе предвид следното:
Производство по чл. 307, ал. 1 ГПК.
С молба вх. № 1127 от 15.03.2017 година, подадена от Х. Х. А. от [населено място], [община], област Шумен се иска отмяна на основание чл. 303, ал.1, т.1 ГПК на влязлото в сила решение № 137 от 08.06.2016 г. по гр.д. № 271/2016 г. на Шуменски окръжен съд и потвърденото с него решение № 72 от 25.05.2016 г. по гр.д. № 567/2014 г. на районен съд [населено място]. Поддържа се, че са налице нови писмени доказателства от съществено значение за делото, с които молителят не е могъл да се снабди своевременно.
Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение намира молбата за отмяна за допустима, поради което делото следва да бъде насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание с призоваване на страните.
Воден от изложеното, съставът на Четвърто гражданско отделение на Върховния касационен съд

О П Р Е Д Е Л И:

Делото да се докладва за насрочване в открито съдебно заседание на Председателя на Четвърто гражданско отделение на ВКС.
Да се призоват за датата на насрочване на делото молителя Х. Х. А. от [населено място], [община], област Шумен и ответника по молбата за отмяна Т… на Н…. – Районно управление „Социално осигуряване”, [населено място].

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар