Решение №20 от 29.1.2013 по гр. дело №590/590 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 20

гр. София, 29.01.2013 година

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, трето гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и първи януари двехиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ МИТОВА
ЧЛЕНОВЕ: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ
ЕМИЛ ТОМОВ

изслуша докладваното от съдията СИМЕОН ЧАНАЧЕВ гр. дело № 1328 по описа за 2012 г.
Производството е по чл. 290 ГПК.
К. И. Н. К., И. П. В., Б. Ц. П., П. В. К., действащ чрез настойника си Б. Ц. П. и Т. В. К., чрез пълномощника си адвокат П. П. С. са подали молба за отвод на докладчика по делото, съдия Симеон Чаначев.
Върховният касационен съд в настоящият си състав намира, че макар и изложените в молбата обстоятелства да не са относими към нормата на чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК с оглед на направеното искане съдията, докладчик по делото следва да се отстрани от участие в разглеждане на делото.
По тези съображения Върховният касационен съд, състав на ІІІ г.о.
О П Р Е Д Е Л И:
ОТВЕЖДА съдия Симеон Чаначев от участие в разглеждане на гражданско дело № 1328/2012 г. по описа на Върховен касационен съд, ІІІ г.о.
Делото да се докладва за ново разпределение на съдия – докладчик.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар