Решение №201 от 41795 по гр. дело №1821/1821 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 201

София, 05.06.2014 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ЧЕТВЪРТО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито съдебно заседание на втори юни две хиляди и четиринадесета година в състав:
Председател: Светла Цачева
Членове: Албена Бонева
Боян Цонев

изслуша докладваното от съдията Цачева гр. д. № 7576 по описа за 2013 год., и за да се произнесе взе предвид следното:
Постъпила е частна жалба вх. № 3818 от 22.04.2011 г., подадена от П. Х. Н. от [населено място] против определение № 531 от 11.04.2014 г. по гр.д. № 7576/2013 г. на Четвърто гражданско отделение на Върховния касационен съд.
С определение № 531 от 11.04.2014 г. по гр.д. № 7576/2013 г., постановено в производство по чл. 288 ГПК, не е допуснато до касационно обжалване решение от 20.06.2013 година по гр.д. № 9076/2012 година на Софийски градски съд, ІІ „д” въззивен състав.
Частната жалба е недопустима.
Определението по чл. 288 ГПК не подлежи на обжалване с частна жалба. Чрез него Върховният касационен съд, като преценява дали повдигнатите правни въпроси обуславят въззивното решение и имат значение за уеднаквяването на съдебната практика и развитието на правото, извършва селекцията на касационните жалби, които да бъдат допуснати до разглеждане. Ако разглеждането на касационната жалба бъде допуснато, съдът я разглежда по същество, а ако то не бъде допуснато, въззивното решение влиза в сила – чл. 296, т. 3 ГПК.
Определение № 531 от 11.04.2014 г. по гр.д. № 7576/2013 г. на Четвърто гражданско отделение на Върховния касационен съд, постановено в производство по чл. 288 ГПК, не попада в кръга на подлежащи на обжалване определения, посочени в чл. 274 ГПК, поради което частната жалба като недопустима следва да бъде върната на подателя и.
Воден от изложеното Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение

ОПРЕДЕЛИ:

ВРЪЩА частна жалба вх. № 3818 от 22.04.2011 г., подадена от П. Х. Н. от [населено място] против определение № 531 от 11.04.2014 г. по гр.д. № 7576/2013 г. на Четвърто гражданско отделение на Върховния касационен съд.
Определението подлежи на обжалване пред друг тричленен състав на Върховния касационен съд в седмодневен срок от съобщаването му на жалбоподателя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар