Решение №212 от 43265 по нак. дело №1116/1116 на 2-ро нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 212
София,14.06.2018 година

Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на единадесети юни две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Камелия Ефремова
т. дело № 1480/2018 година

При извършената служебна преценка за допустимост на производството по делото съдебният състав констатира, че една от жалбите, по които то е образувано, е недопустима като подадена извън преклузивния срок по чл. 283 ГПК. По-конкретно:
Видно от съдържащата се по въззивното дело разписка /лист 160/, препис от постановеното по него решение е връчен на въззивника [фирма] на 01.02.2018 г. Изчислен спрямо тази дата, по отношение на посочената банка едномесечният срок за касационно обжалване по чл. 283 ГПК е изтекъл на 01.03.2018 г. (четвъртък, присъствен ден), докато касационната жалба е подадена по пощата на 02.03.2018 г., т. е. един ден след изтичането на срока. Фактът, че жалбата е подадена на датата 02.03.2018 г., се установява от печата на пощенската станция, поставен върху плика, с който същата е изпратена до съда.

Така мотивиран, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, на основание чл. 283 ГПК
О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на [фирма] срещу постановеното от Софийски градски съд, ІV-Б състав решение № 587 от 26.01.2018 г. по в. гр. д. № 3021/2017 г.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред друг състав на Търговска колегия на Върховен касационен съд в едноседмичен срок от връчването на препис на страните.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Определение №422 от 40347 по ч.пр. дело №406/406 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

                                   О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е                                              № 422                                  гр. София, 18.06.2010 година              ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република

Прочети »

Разпореждане №439 от 26.11.2008 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

                                       О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е № 439                             София. 26.11.2008  г. Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в

Прочети »
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest